Välkommen till extrastämman!

Bästa Medlem,

Lördagen den 29 september, 2018, är det dags för extrastämman. Vi startar kl. 11:00 ute på Kallbadet, herrarnas sida.

(Observera:  Bastun är stängt Lördag den 29 september)

På grund av ett stort bortfall av styrelsemedlemmar under våren och försommaren 2018 beslutades under sommarmötet den 14 juli att en extra föreningsstämma skulle hållas, med fyllnadsval för styrelsemedlemmar fram till nästa ordinarie årsmöte 2019.

Valberedningen som fått in ett par förslag på kandidater har genomfört intervjuer och föreslår följande personer:

Åsa Meister – ersätter Birgitta Adler som ordinarie styrelseledamot och sekreterare Håkan Robinson – ersätter Johan Grönlund som ordinarie styrelseledamot
Karin Nilsson – ersätter Mona Henson som suppleant

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av justerare
  5. Fyllnadsval
  6. Mötets avslutande

Efter mötets avslutande kommer styrelsen hålla ett informationsmöte om vad som hänt efter sommarmötet och ge sin vision om framtiden och fortsatta arbete i styrelsen. Anmälan till extrastämman sker via e-post: styrelsen@saltholmenskallbadhus.se eller vår telefonsvarare: 031-29 03 77. Kom ihåg att ange namn och medlemsnummer på samtliga personer ni anmäler samt att ta med medlemskortet till mötet. Vid ev. fullmakt går det enbart att företräda en medlem/pers. Fullmaktsblankett för ändamålet finns att ladda ner via hemsidan.

Väl mött på extrastämman!

Styrelsen för Kallbadhusets Vänner Saltholmen

Kallbadhusets vänner Saltholmen Telefon: 031-290377
E-post: styrelsen@saltholmenskallbadhus.se Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se Facebook: Saltholmens Kallbadhus – även kallad för Paradiset