STYRELSE

STYRELSE

STYRELSE 

styrelsen@saltholmenskallbadhus.se

ORDFÖRANDE 2018-2019

STYRELSELEDAMÖTER 2018-2020

Johan Grönlund
Kassör; Ekonomi,
Birgitta Adler 
Personalansvarig mm,
Thomas Hallengren 
Säkerhet och Drift

SUPPLEANT

Anna-Carin Bernardi, 
Hytter på damsidan och Informatör åt Kallbadhusets Vänner Saltholmen
Mona Henson