STYRELSE

STYRELSE

STYRELSE 

styrelsen@saltholmenskallbadhus.se

ORDFÖRANDE

KASSÖR

Lena Stålby, ekonomi@saltholmenskallbadhus.se

SEKRETERARE

Åsa Meister, sekreterare@saltholmenskallbadhus.se 

STYRELSELEDAMÖTER

Hytter på damsidan och Informatör åt Kallbadhusets Vänner Saltholmen
Säkerhet och Drift

SUPPLEANT