Stadgar för Kallbadhusets Vänner

Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen stadgar, saltholmenskallbadhus

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att:

  •   Bevara, driva och utveckla Saltholmens kallbadhus och dess närområde
  •   Medverka till gott kamratskap och trevnad på Saltholmens kallbadhus
  •   Främja och vårda en sund nakenbadskultur
  •   Vidareutveckla och sprida information om denna badkultur som ett självklart inslag ifriluftslivet.

stadgar, saltholmenskallbadhus