Medlemsinformation höst/vinter 2018

Av någon anledning känns det nästan som att sommaren aldrig riktigt tog slut men så plötsligt var det mörkt och kallt. Badet är sedan ett par månader stängt för säsongen men ett ljus i mörkret är att vi lyckats få upp en provisorisk belysning utanför badet som vi hoppas ska fungera i vinter.

Bastuverksamheten pågår för fullt igen efter den plötsliga och oväntade vattenavstängningen i början av november och vi hoppas att den nya ombytarbänken kommit väl till nytta. Vi ser fram emot att även utöka hyttplatserna med liknande bänkar, bl.a. i 5:ans hytt på damsidan, till nästa säsong samt även bredda och öka hyllantalet i de övriga hytterna. Detta för att möta den allt större efterfrågan på hyttplatser från alla våra medlemmar.

Enligt 2018 års verksamhetsplan strävar vi fortsatt efter att undvika kontanthantering på badet, särskilt under vintertid, så från och med januari 2019 tar vi inte längre emot kontanter i samband med bastubesök. Det går fortsatt bra med kort och Swish. Efter årsskiftet kommer även fredagsbastun förändras något och tiden delas upp enligt följande:

kl. 14-16 – herrar
kl. 16-18 – gemensam

Vi närmar oss årsslutet och arbetet med kommande årsmöte börjar ta form liksom 2019 års verksamhetsplan. Sista dagen för mottagande av motioner är den 31 december 2018. Även valberedningen är igång med sitt uppdrag men skulle behöva tillskott. Känner du dig själv manad eller vet någon som skulle kunna vara lämplig till valberedningen alt. styrelsen så hör gärna av dig till oss eller valberedningen. Precis som vi skrev inför extrastämman sökes främst personer med tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ideell förening och intresse av personalansvar och/eller ekonomiansvar samt mycket god administrativ kunskap (Officepaketet, mailhantering m.m.).

Då föreningens verksamhet huvudsakligen sker sommar- och semestertid är det önskvärt att styrelsemedlemmarna är tillgängliga under just den perioden. Värt att påpeka är att själva styrelsearbetet pågår för fullt under hela året, det är många frågor som behöver stötas, blötas och hanteras, så det är nödvändigt med både tid och engagemang för att föreningsarbete ska kunna fortgå även under badets lågsäsong. Saknas tidigare föreningsvana men att det i övrigt finns kunskap och erfarenhet enligt ovan önskemål, ser vi fram emot att höra från dig.

Vad gäller just vår bastu har vi tre nya timanställda bastuvärdar – Ida, Annelie och Kristin. Vi välkomnar dem alla tre till föreningens verksamhet och hoppas alla kommer trivas. Vill vi även här påminna om att bastun främst är en plats för avkoppling och för många är ett besök där både en inre och yttre rening. Så visa hänsyn till andra medlemmar och besökare. Håll eventuella samtal lågmält.

Och när vi nu ändå ägnat så mycket plats åt bastun i detta informationsbrev vill vi passa på att ge alla bastubadande medlemmar en liten julklapp. Bastun kommer att hålla extraöppet enbart för medlemmar den 26 och 27 december,gemensam mellan klockan 12–16, båda dagarna. Ingen avgift.

styrelsen@saltholmenskallbadhus.se valberedningen@saltholmenskallbadhus.se

Må så gott i vinter och väl mött i ljuset och bastun!

Med vänliga hälsningarStyrelsen

page2image1608432page2image1607600page2image1708640