Medlemsinformation 1 september 2018

Sommarens badsäsong går mot sitt slut och det extremt höga tryck vi haft på badet i sommar har klingat av. Än är det fortfarande relativt sköna badtemperaturer i vattnet. Är bara solen framme kan ett dopp göra själen gott.

Sedan sommarmötet i juli har styrelsen arbetat hårt och lagt ner många timmar på att letat efter, rensat och strukturerat upp diverse material som föreningen både producerar och förbrukar. Ordning och reda är ledorden och nya tydliga rutiner skapas. Styrelsens inhyrda ekonom har betat av bit för bit och bland annat bokfört allt som halkat efter under försommaren och medlemsadministrationen är uppdaterad. Ekonomen har inte hittat några oegentligheter. Nu väntar vi på revisorns resultat.

Under vintern kommer styrelsen bland annat att se över hyttplatserna och skapa ett slags ”platssystem” inför nästa säsong. För precis som med allt annat på badet, med det alltjämt ökade antalet medlemmar, ökar även efterfrågan av hyttplatser. I ett par hytter har antalet platser redan ökat genom att medlemmar i god föreningsanda och generositet bland annat vridit sina förvaringsväskor. Hytterna ska vara tömda senast på städdagen den 13 oktober, gärna innan. Det som blir kvar efter städdagen slängs.

Hösten och vinterns bastutider finns uppdaterade på hemsidan.

Vi vill påminna om extrastämman lördagen den 29 september, kl. 11:00 ute på badet. Det gäller endast fyllnadsval för styrelsen. I övrigt kommer styrelsen att informera om vad som gjorts efter sommarmötet samt tala om hur framtiden kan se ut.

Styrelsen önskar er alla en härlig september och hoppas vi ses på städdagen 13 oktober kl. 11:00 då vi bjuder på varm soppa och bröd.

Välkomna!