Medlemsinformation 1 oktober 2018

Då var extrastämman genomförd och vi är väldigt glada att så många medlemmar trotsade blåsten, och regnet som hängde i luften, och tog sig ut till badet i lördags. Själva stämman var snabbt avklarad och mer tid gavs åt efterföljande informationsmöte. Föreningen har nu en fulltalig ordinarie styrelse som kommer jobba fram till årsmötet i februari 2019. Sammansättningen är som följer:

Franz Fleiβner – ordförande

Åsa Meister – sekreterare

Anna-Carin Bernardi – ledamot

Thomas Hallengren – ledamot

Håkan Robinson – ledamot samt

Karin Nilsson – suppleant

Lena Stålby, fortsatt inhyrd ekonomikonsult, informerade om ekonomin och revisionsrapporten. Hon skrädde inte orden om vad som hänt och hur föreningen sedan en tid tillbaka har skötts. Bland annat framkom återigen det bristande protokollförandet vad gäller saknaden av signerade protokoll, avsaknaden av rutiner för den stora kontanthanteringen föreningen har samt att även underlag för en del löneutbetalningar saknas. I övrigt inga större oegentligheter. Förslaget att verka för ett kontantfritt bad är något styrelsen redan arbetar med och kommer fortsätta med framöver. Vad gäller rutiner för styrelsearbetet och diverse olika uppdrag är även det något vi redan håller på att utforma.

I övrigt så har vi i samråd med Fastighetskontoret spånat kring en eventuell om/utbyggnad av bastun då den idag blivit så omåttligt populär och inte längre håller måttet. Under vintern kommer vi även utarbeta en typ av välkomstinformation och introduktion i föreningen till nya medlemmar inför nästa säsong. Hör gärna av er med tankar och förslag på vad som skulle vara bra att ha med. I övrigt är även för närvarande nyckelförsäljningen stoppad då vi ser över badets skalskydd och eventuella byte till ett nytt passersystem.

För er som redan har angett era e-postadresser till oss skulle vi uppskatta om ni kan uppdatera dem (många verkar inte fungera längre) och nya som kanske vill lägga till sig är välkomna att göra så. Då kan vi delge er information om föreningen och skicka kallelser den vägen.

Styrelsen önskar alla en skön höst! Vi ser framemot att träffa er på städdagen 13/10 kl. 11:00.
Vi bjuder på varm soppa och bröd.

Välkomna!

page1image3833792