kallbadhus, bastu vinter, kallbadhus, nakenbad, bastu, göteborg

Medlemsinformation augusti 2018

Juli är till ända och värmen fortsätter höja vattentemperaturen. Maken till sommar och sol har sällan skådats. Föreningen har i år mött en anstormning av nya medlemmar och antalet daggäster har vida överskridit någon tidigare sommar. Detta har medfört en större ansträngning på alla områden. Inte minst vad gäller registrering och hantering av medlemmar, kassahantering samt ett ökat tryck på hytter, toaletter och städ. Glädjande nog var Miljöförvaltningen utan anmärkningar vid deras besök nyligen.

Årets vattenprover visar även dem toppbetyg.

Dock bör vi undvika användandet av miljöskadliga produkter, vilket de flesta tvål-, schampo- och balsamprodukterna dessvärre är, vid användning av uteduscharna. Det finns inget avlopp där och duschvattnet rinner rakt ner i marken och havet.

Ny bänk på damsidan är på gång.

Under augusti månad har vi två nya kassa- och badvärdar som börjar arbeta hos oss. Hoppas alla välkomnar dem och är behjälpliga vid behov.

Nya e-postadresser kopplade till föreningen har upprättats och styrelsemedlemmarna nås numera på adresserna:

ordforande@saltholmenskallbadhus.se

sekreterare@saltholmenskallbadhus.se

styrelsen@saltholmenskallbadhus.se

ekonomi@saltholmenskallbadhus.se

info@saltholmsenskallbadhus.se

valberedningen@saltholmenskallbadhus.se

Styrelsen önskar er alla en fortsatt solig augusti, med många sköna bad!