kallbadhus, bastu vinter, kallbadhus, nakenbad, bastu, göteborg

Kallelse till extrastämma

Varmt välkomna till Kallbadhusets Vänner Saltholmens extrastämma

som äger rum lördagen den 29 september 2018 kl. 11 ute på Saltholmen / herrarnas avdelning.

På grund av ett plötsligt och stort bortfall av styrelsemedlemmar beslutades under sommarmötet den 14 juli att ett fyllnadsval ska hålla. Ett fyllnadsval av styrelsemedlemmar fram till nästa ordinarie årsmöte 2019.

Anmälan sker till mötet via e-post: styrelsen@saltholmenskallbadhus.se eller vår telefonsvarare: 031-29 03 77. Kom ihåg att ange namn och medlemsnummer på samtliga personer ni anmäler samt att ta med medlemskortet till mötet. Sista dagen att anmäla sig till extrastämman är onsdagen den 20 september för planering av sittplatser.

Valberedningen jobbar febril inför extrastämman men även på lång sikt, inför kommande årsmöte. Är du eller någon du känner intresserade av att hjälpa till att utveckla och driva föreningen och badet så hör av dig till valberedningen via e-post: valberedningen@saltholmenskallbadhus.se senast den 31 augusti 2018.

Valberedningen söker främst personer med tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ideell förening och intresse av personalansvar och/eller ekonomiansvar. Då föreningens verksamhet huvudsakligen sker sommar- och semestertid är det önskvärt att styrelsemedlemmarna är mestadels tillgängliga under just den perioden.

För uppdraget som sekreterare ser vi gärna att hen har kunskap i Officepaketet, är insatt i arkivering och administrationsarbete samt GDPR (Dataskyddsförordningen). Valberedningen söker även någon kunnig och intresserad internrevisor. För uppdraget som kassör bör hen vara ekonomiutbildad, med vana avtal, bankkontakt, moms, skatter och deklarationer, löner och arbetsgivaravgifter samt även GDPR.

Kontakta oss gärna om ni har några eventuella frågor eller funderingar. Våra kontaktuppgifter är:

Kallbadhusets Vänner Saltholmen
Box 5004
426 05 Västra Frölunda

Telefon: 031-290377 
Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se E-post: styrelsen@saltholmenskallbadhus.se
Facebook: Saltholmens Kallbadhus – även kallad för Paradiset

Fullmakt-extrastämman-29-sept-2018

Med vänliga hälsningar Styrelsen för Kallbadhusets Vänner Saltholmen