Årsmötet 2018

Välkommen  till årsmötet.

Lördagen den 24 februari 2018 kl:11.00 på Dalheimers hus.

Här kan du ladda ner handlingar:

Dagordning på årsmöte 2018

Bokföringsrapport 2017  

Motion till årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Budgetförslag 2018  

Revisionsberättelse 2017