Medlemsinformation

Stadgar för Kallbadhusets Vänner

1 kap Allmänna bestämmelser 1 § Ändamål Föreningen har som ändamål att:   Bevara, driva och utveckla Saltholmens kallbadhus och dess närområde   Medverka till gott kamratskap och trevnad...

Läs mer...